Renovatie van de school en geen energierekeningen meer?

3 NOV ‘15
Bron: OHM

Energiesprong is het innovatie- en transitieprogramma dat Platform31 uitvoert in opdracht van het Ministerie voor Bouwen en Wonen (BZK). Het is onderkend dat de noodzaak tot het verduurzamen en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijshuisvesting ook groot is. Vandaar dat Platform31 in het kader van de Green Deal Verduurzaming Scholen op verzoek van het Ministerie van BZK het programma Energiesprong de komende jaren uitbreidt. Dat begint met het verkennen van de onderwijssector om te ontdekken welke belemmeringen weggenomen moeten worden en welke kansen benut kunnen worden.

Energiesprong is een programmanaam, is geen bedrijf en wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK. Energiesprong heeft geen commerciële belangen.

Verkenning op basis van een aanlokkelijk perspectief

Als eerste verkent Energiesprong de sector door enkele gesprekken te voeren met schoolbesturen, eindgebruikers, beleidsmakers en marktpartijen. Veel van de algemene problematiek wordt verondersteld bekend te zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Verder is het zo dat de bekende belemmeringen het gevolg zijn van een bestaand systeem. Door in het bestaande systeem te blijven, komen echte doorbraken niet van de grond. Daarom richt Energiesprong zich met de verkenning op een ambitieus eindresultaat, wat goed is voor alle betrokkenen, zonder vooraf bekend is wat er voor nodig is om dat eindresultaat te bereiken.

De propositie die bij het ambitieus eindresultaat hoort ziet er als volgt uit.

Een schoolrenovatie die:

  • leidt tot een energieneutrale school, zonder energierekening

  • leidt tot een significatie verbetering van het binnenmilieu (licht, lucht, geluid, temperatuur) en dus van de gezondheidsomstandigheden voor de leerlingen en docenten

  • leidt tot een significante verbetering van de uitstraling (interieur en exterieur)

  • niet langer duurt dan 4 weken

  • financieel past binnen de exploitatie (TCO)

    Energiesprong wil toetsen of dit perspectief voldoende aanlokkelijk klinkt voor de onderwijssector. Welke kansen zien zij? Zijn er schoolbesturen die de ambitie hebben om in de zomervakantie 2016 een reeds geplande renovatie op basis van deze propositie uit te laten voeren op basis van een aanbod van de markt?

Meldt u aan voor de pilot.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Annemarieke van der Klugt.

Bijlage:

toelichting school vol energie 2015-2016.pdf