Reglement Participatiefonds schooljaar 2019-2020 vastgesteld

4 SEP ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het Reglement Participatiefonds 2019-2020 vastgesteld. Dit reglement treedt op 1 augustus 2019 in werking. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van voorgaand schooljaar:

  • Er is een uiterste indieningsdatum voor vergoedingsverzoeken vastgesteld.
  • Het regelement loopt tot eind 2019. Daarna volgt een nieuwe versie waarin wijzigingen ten gevolge van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn verwerkt.

Lees meer