Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 vastgesteld

2 OKT ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In de regeling voor 2018-2019 worden de bedragen voor bekostiging personeel PO en voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018-2019 die al eerder al zijn vastgesteld, geactualiseerd en definitief vastgesteld. Er is voor gekozen de eerder vastgestelde regeling 2018-2019 in te trekken en de regeling nu opnieuw te publiceren.

Meer informatie