Publicatie jaarverslag 2018 op website

3 JUL ‘19
Bron: POraad

De jaarverslagen 2018 bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens zijn voor 1 juli 2019 ingediend bij het Ministerie van OCW. In de regelgeving is opgenomen dat het jaarverslag 2018 gepubliceerd moet worden op de website van de organisatie. Het is belangrijk dat u de publicatie van het jaarverslag 2018 op korte termijn verzorgt.
Speciale aandacht is er daarbij voor de WNT-verantwoording, die apart of als onderdeel van het jaarverslag gepubliceerd moet worden en voor een periode van zeven jaar beschikbaar dient te blijven.

Meer informatie naar de regelgeving PO (meer specifiek in artikel 12) leest u hier.

Meer informatie naar de regelgeving VO (meer specifiek pagina 8) leest u hier.