Problematiek modernisering Vervangingsfonds

13 JUN ‘16
Bron: OHM

In het kader van de modernisering van het Vervangingsfonds zijn daar wijzigingen in de processen doorgevoerd.
Deze wijzigingen hebben betrekking op zowel de premiebetaling als op de declaraties van vervangingen. De communicatie hierover vindt plaats via de portal “Mijn Vf” die sinds eind februari toegankelijk is. In het kort komt het erop neer dat voortaan het Vf vooraf op basis van documenten toetst en vervolgens overgaat tot uitbetaling. Tot 2016 volstond een automatische declaratie en een steekproefsgewijze controle achteraf. Dit is dus per 1 januari jl. veranderd. Echter werkt deze nieuwe methode nog niet naar behoren en dit zorgt voor veel onduidelijkheid.

Wij houden de vinger aan de pols en brengen u op de hoogte zodra er nieuws is.