Premiewijziging Participatiefonds

7 JUL ‘21
Bron: Klantennieuws

Tijdens het opmaken van de jaarrekening 2020 bleek dat het Participatiefonds een positief resultaat heeft gerealiseerd. Dat betekent dat het totaalbedrag aan premies dat is ontvangen hoger is dan de kosten voor het vergoeden van werkloosheidsuitkeringen in het primair onderwijs. Om te voorkomen dat dit leidt tot een vergroting van de vermogensbuffer heeft het Participatiefonds met ingang van 1 augustus het premiepercentage te verlagen van 4,0% naar 3,5%.