Premieveranderingen in het onderwijs voor 2019

19 FEB ‘19
Bron: OHM

Premieveranderingen in het onderwijs voor 2019

Premie Vervangingsfonds (Vf)

2018

2019

Premie Vf

5,85%

6,25%

Volledig Eigen Risico Drager (ERD)

0,22%

0,22%

Premies worden geheven over grondslagen conform de regelgeving van het Vervangingsfonds (brutoloon + 8% VU). Voor de te betalen premie ontvangt het schoolbestuur een rekening van het Vervangingsfonds.

De normvergoedingen voor vervanging bedraagt het aantal uren van de vervanging vermenigvuldigd met het normtarief. Het normtarief wordt gebaseerd op het salarisniveau van de afwezige.

Normvergoedingen Vervangingsfonds

09-2018

2019

Klasse 1

€ 16,05

€ 16,05

Klasse 2

€ 21,50

€ 21,50

Klasse 3

€ 28,41

€ 28,41

Klasse 4

€ 32,70

€ 32,70

Klasse 5

€ 42,20

€ 42,20

  • Premie Participatiefonds daalt

    Het Participatiefonds heeft nieuwe premiepercentages bekend gemaakt voor 2019. De premie daalt met 1,25%.

Premie Participatiefonds (Pf)

2018

2019

Premie Pf

5,25%

4,00%

Premies worden geheven over grondslagen conform de regelgeving van het Participatiefonds (brutoloon + 8% VU). Voor de te betalen premie ontvangt het schoolbestuur een rekening van het Participatiefonds.

  • Pensioenpremie stijgt in 2019

    De pensioenpremie gaat omhoog. ABP heeft de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 vastgesteld op 24,9%. De premie is was 22,9%. Ook voor 2019 geldt dat door de huidige financiële situatie ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2019 niet kan verhogen. Dat heeft het ABP-bestuur op 22 november 2018 besloten na het advies van het verantwoordingsorgaan.

    Van de pensioenpremie komt 70% voor rekening van de werkgever en 30% voor rekening van de werknemer. De stijging van de premies heeft gevolgen voor het nettoloon van de werknemer en voor de loonkosten voor de werkgever.

Overzicht

2018

2019

Ouderdomspensioen

22,90%

24,90%

Deel werknemer

6,87%

7,47%

Deel werkgever

16,03%

17,43%

VPL premie

2,60%

2,60%

Deel werknemer

0,00%

0,00%

Deel werkgever

2,60%

2,60%

ArbeidsOngeschiktheidsPensioen

0,50%

0,50%

Deel werknemer

0,15%

0,15%

Deel werkgever

0,35%

0,35%

Totale premie ABP

26,00%

28,00%

Deel werknemer

7,02%

7,62%

Deel werkgever

18,98%

20,3

Voortgezet onderwijs
De premiestijgingen van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds hebben geen effect op het voortgezet onderwijs. De stijging van de pensioenpremies wel.