Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds 2020

6 NOV ‘19
Bron: OHM
dienst: Financiële dienstverlening

De premies van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor 2020 zijn vastgesteld. De premies Vervangingsfonds zijn nagenoeg gelijk aan 2019, de premie Participatiefonds is 0,2 procent gestegen. Alle nieuwe premiepercentages zijn verwerkt in de begrotingsapplicatie van OHM.

Meer info