PO-Raad wil simpelere bekostiging primair onderwijs

21 SEP ‘18
Bron: POraad
dienst: Financiële dienstverlening

Versimpel de bekostiging van het primair onderwijs, zodat schoolbesturen beter zicht hebben op hoeveel geld ze jaarlijks te besteden hebben en voor maatschappij en politiek inzichtelijker wordt waaraan zij het geld uitgeven. Daarvoor pleit de PO-Raad. De huidige bekostiging is complex omdat deze is opgebouwd uit veel verschillende onderdelen, die op verschillende momenten in het jaar worden uitbetaald.

Meer informatie leest u hier.