Onderwijsachterstandenbeleid vervangt gewichtenregeling

11 JUN ‘19
Bron: OHM

In het primair onderwijs wordt aanvullende bekostiging toegekend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit onderwijsachterstandenbeleid is gewijzigd, waardoor vanaf schooljaar 2019-2020 de berekening van deze aanvullende bekostiging verandert.

Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer nodig om bij de inschrijving van leerlingen te kijken naar het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De verplichte ouderverklaring en het bepalen van een ‘gewicht’ vervalt hierbij. In het nieuwe beleid bepaalt de onderwijsachterstandenindicator van het CBS een achterstandsscore per basisschool.

Het bedrag voor schooljaar 2019-2020 is per eenheid achterstandsscore € 523,71.
Dit bedrag en het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum 1 oktober zijn van invloed op de berekening van deze aanvullende bekostiging.

Schoolbesturen krijgen de tijd om zich voor te bereiden op de verandering in deze aanvullende bekostiging. Daarom is een overgangsregeling met 3 overgangsjaren opgenomen in het Besluit bekostiging WPO.

Meer informatie