OHM werkt mee aan OCW pilot ‘inkorten bestuursverslag’

18 NOV ‘20
Bron: OHM
dienst: Financiële dienstverlening

In de afgelopen maanden is OHM benaderd door de inspectie OCW of zij wil meedoen met de pilot verkorten bestuursverslag. Deze pilot is gestart omdat op dit moment de vorm en inhoud van een bestuursverslag voor grote en kleine schoolbesturen gelijk is en daarmee niet in verhouding. Het doel van deze pilot is om op basis van een door OCW vastgesteld overzicht te kijken of het definitieve jaarverslag 2019 voor kleine schoolbesturen behoorlijk ingeperkt kan worden.

Als OHM hebben we onze medewerking hier graag in verleend, omdat dit hopelijk op termijn de scholen ook tijd en werk gaat besparen. Voor deze pilot hebben wij het jaarverslag 2019 van een drietal schoolbesturen geselecteerd en aan de hand van de OCW lijst deze met 60% tot 70% ingekort! De eerste voorzichtige conclusie is dat het geheel goed leesbaar is gebleven. En het belangrijkste is dat ook de kern goed is blijven staan! De ingekorte versies zijn naar OCW ingestuurd. De komende periode gaan we onze contacten met OCW verder aanwenden en onze hulp aanbieden om deze inperking van een jaarverslag ook daadwerkelijk in de regelgeving ingepast te krijgen.

Wat OHM betreft is dit een mooie eerste stap, maar zullen er nog meerdere moeten volgen.