OHM heeft rekentool voor het bepalen van signaleringswaarde voor bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen

4 NOV ‘20
Bron: OHM
dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

De inspectie voor het Onderwijs heeft op het verzoek van de minister een nieuwe formule ontwikkelt voor het berekenen van het vermogen dat uw schoolbestuur mag aanhouden. Deze berekening wijkt nogal fors af van eerdere berekeningen. Dat kan betekenen dat uw bestuur teveel vermogen aanhoudt, waarbij een onderbouwing, toelichting en nuancering in de jaarrekening noodzakelijk is.

Om ervoor te zorgen dat u beslagen ten eis komt bij een gesprek met uw accountant of met de onderwijsinspectie kan OHM u helpen om uw vermogenspositie juist vast te stellen en te interpreteren. Hiervoor heeft zij een rekentool ontwikkelt. Ook kan OHM u beleidsmatig hierin adviseren.

Neem voor een berekening (rekentool) en advies contact op met uw FZ klantmedewerker of stuur een mail aan info@ohm.nl: