OHM en Raet verlengen partnership met 12 jaar

6 FEB ‘17
Bron: OHM

Na een samenwerking van tien jaar heeft de Stichting Synergia Samenwerkende Onderwijsbureaus, waar Onderwijsbureau Hollands Midden ook deel van uitmaakt, opnieuw gekozen voor Raet. De komende twaalf jaar zullen Raet en Synergia als partners met elkaar verbonden blijven.

Raet en Synergia bedienen in partnership het primair en voortgezet onderwijs. Met behulp van de software en services van Raet leveren de zes bij Synergia aangesloten onderwijsbureaus advies en ondersteuning op het gebied van administratie, beheer en beleid aan bestuurders en managers van schoolbesturen.

In de komende jaren ligt de focus in de samenwerking op optimalisatie van de HR- en salarisprocessen, specifieke doorontwikkeling van functionaliteiten voor de onderwijsbureaus en het verder professionaliseren van de gezamenlijke dienstverlening aan het onderwijs. Digitale oplossingen zoals HR Analytics Reports en Dashboards, Talent Management en mobiele apps worden breder uitgerold en in gezamenlijke ontwikkeltrajecten worden verschillende datastromen verder ontsloten en geïntegreerd.

Vertrouwen
In 2008 betekende het partnership met Synergia voor Raet een grootse entree in de markt voor primair en voortgezet onderwijs, met een online oplossing op HR- en salarisgebied. Met wederzijds vertrouwen is de afgelopen jaren samengewerkt aan een solide basis: kwaliteit, verdergaande digitalisering en optimalisatie van de dienstverlening naar de klanten en hun medewerkers.

In de afgelopen tien jaar zijn Raet en Synergia gezamenlijk exponentieel gegroeid, zowel in het ondersteunen van besturen in het primair en voortgezet onderwijs als in de service naar de medewerkers: dat aantal is bijna verdubbeld. De dienstverlening bestaat onder andere uit Payroll, HR basis, het digitaliseren van HR- en salarisprocessen via Self Service en het digitaliseren van personeelsdossiers. Verder is Verzuim Management breed uitgerold en zijn inmiddels ook modules uit het Talent Management assortiment beschikbaar.

De Synergia-kantoren hebben het afgelopen jaar uitvoerig de pakketten van Raet, AFAS en HR2day vergeleken. Daarbij is niet alleen gekeken naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de ruimte voor innovatie en het vertrouwen in het partnerschap. Naast het gebruikersgemak voor de kantoren is ook gelet op het gemak voor leidinggevenden en vooral voor de medewerkers in het onderwijs.

Kerntaken
Onderwijsbureaus willen hun klanten/scholen (bestuurders en managers) ontzorgen op het gebied van administratie en beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken. De ondersteuning van schoolbesturen vindt in samenhang plaats door diverse beleidsterreinen te integreren in uitvoering en advies.

John G. de Leeuw, directeur OHM en voorzitter van Synergia: “Als partner van Raet hebben we heldere afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling en modernisering van de gebruikte software en de apps voor leidinggevenden en medewerkers. De mogelijkheden en afspraken met Raet omtrent verdere innovatie bieden voor ons ook voldoende slagkracht om de toekomst samen met vertrouwen tegemoet te treden. Na een uitgebreide marktverkenning, waarbij naast Raet ook gekeken is naar HR2day en AFAS, zijn wij blij met onze keuze om opnieuw met Raet in zee te gaan en gaan ervan uit dat alle gebruikers de voordelen van onze keuze voor Raet zullen ervaren.

Kobe Verdonck, CEO van Raet: “Voortzetting van dit partnership maakt het voor Raet mogelijk in het primair en voortgezet onderwijs maximaal aan te sluiten op de klantbehoeften, ongeacht hun grootte. Samen met Synergia zullen wij onverminderd blijven inzetten op de doorontwikkeling van onze software en services voor dit segment. De spin-off van dit partnership zal ook andere klanten van Raet ten goede komen.

Over Synergia
Inkoopcombinatie Stichting Synergia Samenwerkende Onderwijsbureaus bestaat uit zes zelfstandig opererende onderwijsbureaus, waaronder Onderwijsbureau Hollands Midden in Leiden. De zes kantoren samen bedienen 600 schoolbesturen in primair- en voortgezet onderwijs met ongeveer 62.000 actieve medewerkers.