OHM biedt gezamenlijke inkoop aan

22 SEP ‘16
Bron: OHM

OHM wil voor haar klanten een gezamenlijke inkoopfunctie gaan aanbieden. Voor u betekent dit dat u minder tijd hoeft te besteden aan een inkoop- en offerte-traject; daarnaast zijn er door gezamenlijke inkoop schaalvoordelen haalbaar. Schaalvoordelen kunnen natuurlijk in de prijs tot uitdrukking komen, maar kunnen ook betere kwaliteit, service- of garantievoorwaarden bieden. Ook kan het traject leiden tot een mantelcontract tussen de leverancier en OHM, waar klanten van OHM naar behoefte gebruik van kunnen maken.

In alle gevallen bent u als klant van OHM geheel vrij om wel of niet aan te sluiten bij een gezamenlijke inkoop. U kunt uiteraard per traject en onderwerp bekijken of u wilt meedoen.

De scoop van de inkoopfunctie ligt zowel lokaal, regionaal als landelijk. Voor zaken als storingsonderhoud etc. zal lokaal worden gekeken, voor bijvoorbeeld schilderwerk en tuinonderhoud regionaal en voor zaken als ICT, leermiddelen etc. nationaal. Als afwijken van deze indeling tot voordelen van onze klanten leidt, zullen we dat niet nalaten.

Voor de nationale onderwerpen trekt OHM samen op met de onderwijsbureaus in Meppel, Twente en Doetinchem. Met deze kantoren werkt OHM, onder de gezamenlijke naam Kwalifier, al langer samen op, ook op het gebied van managementinformatiesystemen en innovatie & ontwikkeling.

Om een begin te maken met deze inkoopfaciliteit starten we met schoonmaak en tuinonderhoud.

Naast deze twee trajecten zijn we ook nieuwsgierig wat u van deze inkoopfunctie vindt en of u nog andere wensen heeft. Daarom willen we u vragen of u ons antwoord kunt geven op de onderstaande vier vragen:

  1. Wat vindt u van het initiatief voor gezamenlijke inkoop en het aanbieden van raamcontracten?
  2. Heeft u belangstelling om mee te doen met een gezamenlijke inkoop of gebruik te maken van een mantelovereenkomst voor wat betreft de schoonmaak van uw gebouwen?

    Indien u belangstelling hiervoor heeft en vrijblijvend wilt deelnemen, dan ontvangen we graag de naam en het e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie voor dit traject. Bij deze contactpersoon zullen we dan informeren naar de omvang, kwaliteit van gewenste schoonmaak etc. en de gewenste aanvangsdatum.

  3. Heeft u belangstelling om mee te doen met een gezamenlijke inkoop of gebruik te maken van een mantelovereenkomst voor wat betreft het tuinonderhoud?

    Indien u belangstelling hiervoor heeft en vrijblijvend wilt deelnemen, dan ontvangen we graag de naam en het e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie voor dit traject. Bij deze contactpersoon zullen we dan informeren naar de omvang en omschrijving van de werkzaamheden en de gewenste aanvangsdatum.

  4. Zijn er tot het einde van 2018 andere onderwerpen waarvoor u graag samen met anderen wilt gaan inkopen of gebruik wilt maken van een mantelcontract? Zo ja, wat betreft dit en wanneer wilt u er over kunnen beschikken?

U kunt uw reactie mailen naar info@ohm.nl. Voor vragen over “gezamenlijke inkoop” kunt u terecht bij onze directeur, John G. de Leeuw johndeleeuw@ohm.nl.