Nieuwe verwerkingsovereenkomst in de maak

24 APR ‘18
Bron: OHM
dienst: AVG-ondersteuning

Vanwege de invoering van de AVG moet de verwerkingsovereenkomst tussen het bestuur en het onderwijsbureau worden aangepast. Het schoolbestuur is - als uitbestedende partij – eindverantwoordelijk voor de naleving van de AVG. De afspraken met partijen die de persoonsgegevens verwerken, moeten daarom duidelijk op papier staan. OHM is op dit moment bezig, samen met een aantal andere onderwijsbureaus, de huidige verwerkingsovereenkomsten te wijzigen volgens de eisen van de AVG. De nieuwe verwerkersovereenkomst zal gebaseerd zijn op het document dat samen met de PO-raad en VO-raad is opgesteld. Schoolbesturen ontvangen op korte termijn een nieuwe overeenkomst.