Nieuwe subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds

8 OKT ‘15
Bron: OHM

Deze regeling moet de leraren in het PO en VO meer mogelijkheden geven om het onderwijs van onderop te vernieuwen en te verbeteren. Ook stelt het Fonds leraren in staat een leerproces door te maken met andere leraren, waardoor de leraar zich professionaliseert en de beroepsgroep wordt versterkt.

De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor activiteiten opgesteld en uitgevoerd door leraren die gericht zijn op:

  • de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;

  • het versterken van professionalisering leraren;

  • het versterken van de beroepsgroep.

Voor het schooljaar 2015–2016 is in totaal € 4.100.000,– beschikbaar, waarvan 50 procent voor activiteiten in het primair onderwijs en 50 procent voor activiteiten in het voortgezet onderwijs.

De subsidie moet namens het bevoegd gezag van de school waar de leraar werkzaam is, aangevraagd worden door een leraar die is geregistreerd in het lerarenregister. De leraar dient met goedkeuring van het bevoegd gezag de aanvraag in.

Voor de indiening van een aanvraag wordt gebruik gemaakt van het hiervoor bestemde aanvraagformulier dat wordt gepubliceerd op de website van de Onderwijscoöperatie.

In schooljaar 2015–2016 zijn er drie aanvraagmomenten, te weten:

  • uiterlijk 3 november;

  • uiterlijk 10 februari;

  • uiterlijk 9 mei.

De regeling is hier te vinden en het aanvraagformulier hier.