Nieuwe CAO VO een feit

13 MEI ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Personele dienstverlening

De leden van de VO-raad hebben ingestemd met het op 7 april overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben hun goedkeuring gegeven, waarmee het cao akkoord defintief is en de CAO VO 2020 een feit.

Uit de nieuwe cao volgen enkele salarismaatregelen:

  1. Salaris verhoging van 2,75% per 1 maart 2020
  2. Eénmalig uitkering van € 750 (naar rato betrekkingsomvang) in juni 2020
  3. Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,6% naar 8%
  4. Terugbrengen aantal treden schaal 12 (16 naar 12) per 1 augustus 2020

De effecten van de maatregelen 1 en 2 zullen met het salaris van juni 2020 uitbetaald gaan worden.

Hieronder vind u CAO VO 2020 en de salaristabellen:

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020

Salaristabellen onderwijspersoneel VO (1 juni 2019 en 1 maart 2020)