Mogelijk financieel voordeel bij aanname van personeel

19 MRT ‘19
Bron: OHM

Voor sommige doelgroepen werknemers kunnen werkgevers gebruik maken van subsidies en/of financieel aantrekkelijke regelingen. Denk aan de loonkostensubsidie, het lage inkomensvoordeel of de no-riskpolis. Met de nieuwe Regelhulp financieel CV van het Ministerie van SZW is snel te zien wat de financiële voordelen kunnen zijn bij het aannemen van een nieuwe werknemer.
Klik hier voor meer informatie.