Melding ziek uit dienst

7 JUL ‘21
Bron: Klantennieuws

Eindigt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan hoeft u het loon niet meer door te betalen. Een werkgever is wel verplicht om bij het UWV te melden dat een werknemer ziek uit dienst gaat. Deze melding dient uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband worden gedaan. Als deze melding niet of te laat wordt gedaan kan de werkgever geconfronteerd worden met een boete. Om dit te voorkomen dient u dit tijdig door te geven aan uw klantmedewerker.