Meer geld om werkdruk te verlagen

11 MRT ‘19
Bron: POraad
dienst: Financiële dienstverlening

Scholen in het primair onderwijs krijgen, eerder dan gepland, meer geld om de werkdruk te verlagen. Voor het schooljaar 2018-2019 is 237 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk aan te pakken. Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat dit bedrag omhoog naar 333 miljoen euro.

Concreet betekent dit dat het bedrag per leerling in het schooljaar 2019-2020 van € 155,55 met ongeveer € 65 omhoog gaat tot € 221 per leerling.

Geadviseerd wordt om bij het vormgeven van de formatie voor het komende schooljaar 2019-2020 rekening te houden met de gewijzigde bedragen en hierover met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad in gesprek te gaan.

Meer informatie kunt u vinden via de onderstaande links.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/06/eerder-meer-geld-voor-verlagen-werkdruk

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/minister-haalt-deel-van-de-werkdrukmiddelen-naar-voren