Lerarenbeurs kan worden aangevraagd

21 MEI ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 30 juni de lerarenbeurs aanvragen. Met deze beurs kan een opleiding voor bachelor of master worden gevolgd. De beurs bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor collegegeld, studie- en reiskosten. Het schoolbestuur dat de betreffende leraar in dienst heeft, kan subsidie krijgen voor het verlenen van studieverlof en het aanstellen van een vervanger.

Meer informatie leest u hier.