Koning Willem-Alexander in Leiden

12 FEB ‘16
Bron: OHM

Koning Willem-Alexander heeft donderdag samen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs een werkbezoek gebracht aan scholen in Oegstgeest en Leiden. Het werkbezoek gaf inzicht in de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de overgang naar passend onderwijs dat in augustus 2014 op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s is ingevoerd.

De gedachte achter passend onderwijs is dat onderwijs leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

In Oegstgeest bezochten de koning en de staatssecretaris de prof. dr. Leo Kannerschool. Dit is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs vooral gericht op leerlingen met een vorm van autisme. De koning sprak onder meer met de schoolleiding, leraren, ouders, orthopedagogen en onderwijskundig begeleiders over de betekenis van passend onderwijs voor deze leerlingen.

Aansluitend werd in Leiden basisschool De Springplank bezocht, een reguliere Christelijke basisschool. Deze school heeft bovengemiddeld veel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Bron: RVD