Invoerdatum Modernisering Participatiefonds verplaatst naar 1 augustus 2021

21 JUL ‘20
Bron: Klantennieuws
dienst: Bestuursondersteuning

Op 1 januari 2021 stond de invoering van de Modernisering Participatiefonds (Pf) gepland. Deze is echter afhankelijk van nieuwe wetgeving, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. De coronacrisis veroorzaakt vertraging en onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject. Hierdoor is besloten de invoerdatum uit te stellen naar 1 augustus 2021.

Helaas zijn er door de coronacrisis geen garanties dat het wetsvoorstel nog dit jaar in het parlement behandeld wordt. Het bestuur van VfPf en het ministerie van OCW vinden het onverantwoord te wachten op duidelijkheid over de ingangsdatum en de definitieve inhoud van de nieuwe wet.

Dit heeft tot het besluit geleid de streefdatum van invoering van de Modernisering Pf te verplaatsen naar 1 augustus 2021.