Inhuur Functionaris Gegevensverwerking (AVG) mogelijk

21 MRT ‘18
Bron: OHM

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht, namelijk de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). De AVG is een stuk strenger in de regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving moeten schoolbesturen verschillende maatregelen nemen. Een daarvan is dat schoolbesturen verplicht zijn om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit moet een aparte functie zijn vanwege de erbij behorende ontslagbescherming. Deze functie mag ook worden ingekocht. Omdat aan de functie van FG enerzijds specifieke eisen worden gesteld en, anderzijds, de functie in bepaalde perioden beperkt van omvang is, kan dit vooral voor kleine en middelgrote schoolbesturen een goede optie zijn.

OHM heeft een nieuw dienstverlening pakket ingericht, waarmee aan de verplichtingen van de AVG kan worden voldaan. Daarin staat o.a.de mogelijkheid om een FG in te huren, en het aanbod om eenmalig de organisatie door te lichten en te komen tot een plan van aanpak om op alle fronten aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Alle schoolbesturen krijgen het OHM dienstverleningspakket FG toegezonden.