Gesprekken cao verlopen constructief, maar vragen meer tijd

21 FEB ‘19
Bron: POraad

Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt de cao na 1 maart door. De onderhandelingen verlopen constructief, maar de gesprekken vragen meer tijd.
Meer informatie leest u hier.