Geld voor vakbonden en arbeidsmarktplatform in lumpsum

24 APR ‘18
Bron: OHM

Het primair onderwijs heeft dit jaar voor het eerst een factuur gekregen van APG voor de bijdrage van GO-vak en arbeidsmarktmiddelen. Tot nu toe betaalde het ministerie van OCW een subsidiebedrag aan de vakbonden en aan het arbeidsmarktplatform. In de CAO 2016-2017 is echter afgesproken het geld voor de arbeidsmarktmiddelen en voor de vakbondsfaciliteiten toe te voegen aan de lumpsum. Het is ook logischer dat schoolbesturen de bonden betalen, omdat zij zorgdragen voor het georganiseerd overleg. Aangezien de afspraken vorig jaar nog niet zijn doorgevoerd, heeft OCW in 2017 het hele bedrag nog eenmaal overgemaakt. In 2018 zijn schoolbesturen verplicht om dit geld zelf af te dragen. Elk schoolbestuur ontvangt daarvoor vanaf 1 januari 2018 een bedrag van 4,87 euro per leerling in de MI-bekostiging.

Schoolbesturen kunnen met vragen over de arbeidsmarktmiddelen en het geld voor de vakbondsfaciliteiten terecht bij de Helpdesk van de PO-Raad.