Gegevens aanleveren Lerarenregister

21 MRT ‘18
Bron: OHM

Begin 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Het nieuwe lerarenregister is een beroepsregister voor leraren, vergelijkbaar met het BIG-register voor de zorg. Via het lerarenregister laten leraren zien dat ze bevoegd zijn en dat ze hun vak bijhouden.

Om het lerarenregister te vullen zijn alle schoolbesturen gevraagd gegevens aan te leveren aan DUO. Scholen kunnen de gegevens zelf aanleveren, of dit uitbesteden aan OHM. Als OHM de personele gegevens namens het schoolbestuur aan DUO gaat verstrekken, dan zijn daarvoor TWEE machtigingen nodig. Eén machtiging voor OHM en één machtiging voor de softwareleverancier RAET. Het machtigingsformulier moet dus twee keer worden ingevuld. Beide machtigingen moeten worden opgestuurd naar DUO, zoals aangegeven op het formulier. Graag ontvangt OHM een kopie van beide ingevulde machtigingsformulieren via helpdesk@ohm.nl.

Op dit moment is nog niet geheel duidelijk of de huidige gegevens in RAET voldoende zijn om het lerarenregister compleet te vullen. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat en OHM de kopieën van beide machtigingen heeft ontvangen, zullen wij zorgdragen voor de aanlevering van de gegevens aan DUO.

Meer informatie over het lerarenregister en het machtigingsformulier vind u hier.