Gecertificeerde PABO-gediplomeerden bevoegd voor lesgeven in onderbouw VMBO

26 FEB ‘19
Bron: OHM

PABO-gediplomeerden die het certificaat “ groepsleerkracht onderbouw VMBO basis-kader” hebben behaald, mogen bevoegd in de onderbouw van het VMBO basis- en kader lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en in de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Dit is een gevolg van het besluit dat op 20 februari 2019 door de minister is gepubliceerd waarin ontheffing wordt gegeven voor de gecertificeerde PABO-gediplomeerden.
Meer informatie leest u hier.