Flexibel inhuren van werknemers

14 MRT ‘18
Bron: OHM

Soms is het aantrekkelijker om bij (tijdelijke) vacatures een payrollmedewerker in te huren. Dat biedt het schoolbestuur meer flexibiliteit bij de inzet van medewerkers en levert minder risico op bij ziekte en uitval. De extra kosten vallen mee: voor een uitzendkracht bent u gemiddeld 11 procent duurder uit dan de totale kosten van een vaste medewerker bedragen.

OHM heeft speciale tarieven afgesproken met Randstad voor de inhuur van flexibele krachten. Wie gebruik wil maken van de gereduceerde tarieven voor inhuur, kan contact opnemen met de clustermanager Nanne Groeneveld of Gert Bor.

Is payrolling duurder dan eigen personeel?

Heeft u als bestuur medewerkers in dienst, dan is de kostprijs van een medewerker vaak hoger dan u denkt. U betaalt namelijk niet alleen het brutoloon, maar ook de pensioenpremie, sociale lasten en bijvoorbeeld premie PF/VF. Naast het loon, bent u als werkgever ook verplicht om vakantiegeld te betalen aan de werknemer. Dit is 8 procent van het brutoloon. Daarnaast moet u als werkgever rekening houden met het doorbetalen van vakantiedagen, feestdagen, de dag van de leraar en kortverzuim, met de bindingstoelage en de eindejaarsuitkering.

Alles bij elkaar opgeteld kost een medewerker de werkgever dus veel meer dan alleen het bruto maandloon. Gemiddeld moet u als werkgever rekening houden met circa 60 procent loongerelateerde kosten bovenop het bruto maandloon. Indien u dit vergelijkt met de meest gekozen variant van Randstad (ABP, ziekterisico Randstad) bent u met payrolling circa 11 procent duurder uit.

De voordelen van payrolling zijn:

  • Het werkloosheidsrisico ligt bij Randstad.
  • Geen ingewikkelde zaken rondom ontslagprocedures (instroomtoets, eigen wachtgelder, transitievergoeding, ed.)
  • De medewerker wordt na afloop van het contract weer in de Randstadpool opgenomen.
  • WWZ niet van toepassing dus een veilige flexibele schil.
  • Bij langdurige ziekte en vervolgens afkeuring en UWV-uitkering, wordt dit niet meegenomen in de opslagpremie van u bij de Werkhervattingskaspremie, welke de belastingdienst toerekent aan de ex-werkgever. Het risico ligt bij Randstad.
  • Contracten kunnen tot aan de zomervakantie worden gesloten en weer gestart per 1e dag van het nieuwe schooljaar.