Extra werkplekken via Project Baanbrekers

20 NOV ‘19
Bron: POraad

Project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning aan schoolbesturen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Met dit project nemen de PO-Raad en de VO-Raad praktische knelpunten weg die scholen tegenkomen bij het creëren van extra werkplekken. Dit project is op 1 november van start gegaan.

Meer informatie