Eenmalige uitkeringen april

18 APR ‘17
Bron: OHM

In april 2017 worden de eenmalige uitkeringen betaalbaar gesteld zoals afgesproken in de cao’s PO, Bestuurders PO, VO en Bestuurders VO.

De uitkering voor het PO wordt opgebouwd over de maanden januari t/m april en bedraagt € 125,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Wanneer een werknemer slechts een gedeelte van deze periode in dienst was, vindt uitbetaling naar rato plaats.

De uitkering van € 500,- voor het VO wordt uitbetaald aan werknemers die op 1 april 2017 in dienst zijn, het bedrag wordt vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang op die datum.