Duo aanlevering in 2021

10 JUL ‘20
Bron:

Duo heeft op 30 juni 2020 een schrijven verstuurd naar alle aangesloten organisaties. In dit schrijven geeft Duo aan dat met ingang van 1 januari 2021 de controle op de berekening van de loonsom LTK1800 zal worden aangezet.
Dit LTK component is reeds door Visma Raet in de levering opgenomen conform de eisen van duo. Indien er wijzigingen worden doorgegeven door Duo in de berekening van dit component zal Visma Raet deze tijdig en correct doorvoeren. Visma Raet verzorgt de levering aan Duo voor u als klant, u hoeft hierop dus geen verdere actie te ondernemen.