Doorgeven van een vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft i.v.m. het Coronavirus

18 MEI ‘20
Bron: Klantennieuws
dienst: Verzuimmanagement

Het Vervangingsfonds heeft het mogelijk gemaakt de kosten van de vervanging van werknemers die uit voorzorg thuisblijven te vergoeden. Bekijk meer informatie hierover de website van VFPF.

Voor klanten van OHM die aangesloten zijn bij het Vervangingsfonds en niet hebben gekozen voor een financiële variant geldt het volgende:
De kosten van de vervanging dienen middels de na-declaratietool van het Vervangingsfonds te worden ingediend. Dit zal OHM voor u afhandelen mits de vervanging op onderstaande wijze is doorgegeven.
NB. deze declaratiemogelijkheid is helaas niet beschikbaar voor schoolbesturen die gebruikmaken van een financiële variant. Zij ontvangen nog apart een bericht hierover, rechtstreeks van het Vervangingsfonds.

Hoe de mutaties door te geven

De afwezige medewerker dient conform de voorschriften van het Vervangingsfonds ziek gemeld te worden. Dit kan op de gebruikelijke manier middels de tegel ziekmelden in SelfService.
De vervanger dient niet doorgegeven te worden middels de gebruikelijke vervangingstegels maar middels de tegel:

Thumbnail

Bij Financieringsbron geeft u reden 2 op en bij Te weten geeft u aan vervanging wegens Corona. (zie hieronder)

Financieringsbron* 2 Anders te weten:
Te weten vervanging tijdens corona

In het vak toelichting geeft u vervolgens het registratienummer en de naam van de afwezige door

Toelichting

Reg nr: 123456

naam: A.F.wezig

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw klantmederwerker van de afdeling personele zaken.