Door de toename van het aantal asielzoekers in Nederland, zijn er dit jaar veel vluchtelingenkinderen ingestroomd in het primair onderwijs

1 JUL ‘16
Bron: OHM

Door de toename van het aantal asielzoekers in Nederland, zijn er dit jaar veel vluchtelingenkinderen ingestroomd in het primair onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft op verzoek van LOWAN en de PO-Raad besloten dat scholen die meer dan vier vluchtelingenkinderen opvangen in aanmerking komen voor aanvullende maatwerkbekostiging. De hoogte van dit bedrag hangt af van de omstandigheden van de school. Voor sommige besturen zal dit zeer beperkt zijn. Voor andere besturen, die veel pech hadden met de teldata voor de bijzondere bekostiging, geldt dat ze via de maatwerkbekostiging aanspraak kunnen maken op meer dan 100.000 euro.

U kunt uw maatwerkbekostiging vóór 31 juli aanvragen bij de PO-Raad. Aanvragen na 31 juli worden niet meer in behandeling genomen, dus wees alert op deze deadline. Meer informatie over de procedure en de juiste formulieren treft u aan in dit bericht op de website van de PO-Raad.

Als u wilt dat de PO-Raad meekijkt met uw aanvraag, dan kunt u tot 15 juli 2016 contact opnemen met Mark Ruitenbeek.