Docent VO als vakdocent in PO

21 SEP ‘16
Bron: OHM

Docenten uit het VO mogen als vakdocent lesgeven in het PO. Vanaf schooljaar 2016/2017 is dit wettelijk mogelijk gemaakt. De mogelijkheden om een docent uit het VO in te zetten beperkten zich tot nu toe tot vreemde talen en enkele creatieve vakken. Met ingang van schooljaar 2016/2017 is de wet aangepast en zijn deze beperkingen weggehaald.

De wetgeving is aangepast in het kader van het plan van aanpak Toptalenten: scholen hebben zo meer ruimte hun onderwijs flexibel in te richten. Door aanpassing van de wetgeving kunnen vanaf komend schooljaar ook vakken als geschiedenis of wiskunde door vakleerkrachten worden verzorgd. De aangepaste wetgeving geeft zo nieuwe mogelijkheden voor scholen en samenwerking tussen PO en VO. Hierbij kan worden gedacht aan overstijgende projecten of extra aanbod voor leerlingen die meer aankunnen. Belangrijk is wel dat de vakdocent alleen in zijn/haar eigen vak lessen mag verzorgen in het PO.