Definitieve vaststelling bekostiging Primair Onderwijs 2019-2020

20 JUL ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

Voor het schooljaar 2019-2020 is op 16 juli 2020 de definitieve versie van de bekostiging PO gepubliceerd. In oktober 2019 was de tweede versie gepubliceerd. In deze definitieve versie zijn de bekostigingsbedragen aangepast op basis van salarisontwikkelingen (de referentiesystematiek).

Wat zijn de aanpassingen?

De personele vergoedingen zijn voor 2019-2020 aangepast. Een vergelijking met betrekking tot de gemiddelde personeelslast, zoals deze genormeerd wordt gebruikt voor de bepaling van de bekostiging, is als volgt:

2e versie

2e versie

def versie

Bijstelling

Bijstelling

Gemiddelde

Bedrag

Bedrag

Bedrag

T.o.v. 18-19

T.o.v. 19-20

personeelslast

2018-2019

2019-2020

2019-2020

in %

in %

Leraren

€ 68.946,71

€ 69.609,98

€ 71.404,66

3,56%

2,58%

Directie

€ 84.154,30

€ 84.920,95

€ 87.113,17

3,52%

2,58%

Ten opzichte van de vergoedingen voor schooljaar 2018-2019 is de GPL met 3,56% verhoogd. T.o.v. de eerder vastgestelde vergoeding voor schooljaar 2019-2020 is de verhoging 2,58%.

Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is definitief vastgesteld op € 19.147,42 per school en € 749,59 per leerling. In het bedrag per leerling is een bedrag van € 229,21 begrepen voor de verlaging van de werkdruk.

De regeling is bekend gemaakt in de Staatscourant van 16 juli 2020. Zie onderstaande link.

Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-37477.html