De nieuwe privacywet en de gevolgen voor onderwijsinstellingen

21 SEP ‘17
Bron: OHM

De Clercq Advocaten Notariaat en Onderwijsbureau Hollands Midden nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over de nieuwe privacywetgeving.

Een school moet steeds balanceren tussen de privacy van de leerling, het belang en de rechten van ouders, als ook de privacy van haar werknemers.

Per 25 mei 2018 zal nieuwe wetgeving van toepassing zijn en die heeft ook impact op onze onderwijsorganisaties.

Wat is er voor mij gewijzigd? Welke actie moet ik ondernemen en welke risico’s loopt de schoolorganisatie als ze nog geen actie hebben ondernomen? Wat moet en mag een school afgeven aan een ouder als deze het leerlingdossier opvraagt? In hoeverre moet de school rekening houden met de privacy van docenten als er persoonlijke notities in het dossier zitten? Dat zijn zomaar een paar vragen die opkomen en waarover u in onze bijeenkomst wordt bijgepraat.

De nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt voor de hele Europese Unie en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van mensen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Natascha van Duuren en Anneloes Korremans praten u graag bij op 12 oktober 2017. U bent vanaf 11.00 uur welkom. Om 11.15 uur starten we met het inhoudelijke deel. Van 12.30 tot 13.30 zijn er broodjes voor de lunch en kunt u ervaring uitwisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen stellen aan de advocaten van De Clercq of aan de aanwezige medewerkers van OHM.

De bijeenkomst vindt plaats bij De Clercq Advocaten Notariaat aan de Hoge Rijndijk 306 in Leiden.

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via sigridbouwmeester@ohm.nl.

Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 6 oktober aanstaande.