De nieuwe Arbowet 2017

5 OKT ‘17
Bron: OHM

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. De vernieuwde wet - die sinds 1 juli 2017 geldt - heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de medezeggenschapsraad ((G)MR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De overheid heeft de volgende beleidsvoornemens uitgesproken die nu in een nieuwe wet- en regelgeving worden verankerd:

1. Versterking van de positie van de preventiemedewerker;
2. Het contract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts moet voortaan een aantal verplichte elementen omvatten (het zogenaamd wettelijk basiscontract);
3. De positie en de rol van de arbodienst en de bedrijfsarts wordt versterkt;
4. De Inspectie SZW (I-SZW) gaat intensiever handhaven en vaker direct boetes opleggen.

Gevolgen

Wat betekent dit nu voor u als bestuur? Als werkgever wordt van u verwacht dat u onder meer het volgende gaat doen:

  • Uitvoeren en toetsen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een daarbij behorend Plan van Aanpak (PvA)
  • Bedrijfsarts of Arbodienst heeft toegang tot (G)MR voor overleg
  • Het aanstellen van een preventiemedewerker

Ook richting uw medewerkers heeft u een aantal nieuwe verplichtingen, waarover u hen dient te informeren:

  • Het aanbieden van een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)
  • De mogelijkheid tot een 2nd opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts
  • De mogelijkheid gebruik te maken van een (anoniem) arbeidsgezondheidskundig spreekuur

    Meer informatie vindt u in de flyer, klik hier​.

Zoals eerder aangegeven gaat de nieuwe Arbowet in per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.

OHM zal met ingang van 2018 de contracten CaseManagement en Bedrijfsarts aangepast hebben, zodat we aan de wet- en regelgeving voldoen.