Compensatie Transitievergoeding

23 JAN ‘20
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

De regeling compensatie transitievergoeding is een uitwerking van de wet over de compensatie van betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Per 1 april 2020 kan bij het UWV bij ontslag naar aanleiding van langdurige arbeidsongeschiktheid compensatie van de betaalde transitievergoeding worden aangevraagd. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot juli 2015.

Aanvragen voor compensatie van uitbetaalde transitievergoeding in de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 (de zogenaamde “oude gevallen”) kunnen worden ingediend tussen 1 april 2020 en 30 september 2020.

OHM kan de werkzaamheden voor het verzamelen van de terugwerkende kracht informatie en het aanvragen van de financiële compensatie 2015-2020 bij het UWV voor u uit handen nemen. Als u uw personeels- en salarisadministratie bij Onderwijsbureau Hollands Midden heeft ondergebracht zal een groot deel van de benodigde gegevens namelijk bij ons bekend zijn. Wellicht heeft OHM nog aanvullende gegevens van u nodig met betrekking tot het dossier.

Mocht u van deze extra dienstverlening van ons kantoor (uurtarief) gebruik willen maken dan vragen wij u dit aan uw clustermanager door te geven.

Voor nieuwe situaties, dat wil zeggen vanaf 1 april 2020, maakt deze dienstverlening onderdeel uit van het PZ Plus pakket.