CAO VO stilzwijgend verlengd

20 NOV ‘19
Bron: POraad
dienst: Personele dienstverlening

Doordat de CAO door geen van de partijen is opgezegd, is de CAO VO stilzwijgend verlengd en lopen de afspraken door tot 1-10-2020. Dit houdt in dat de in de CAO opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die tijd van kracht blijven.