CAO PO 2016-2017 op 1 juli van kracht

16 JUN ‘16
Bron: OHM

Op 1 juli wordt de nieuwe CAO PO 2016-2017 officieel van kracht. De PO-Raad en de vakbonden hebben hun achterban geraadpleegd en die hebben ook ingestemd. Op dit moment zijn ze bezig met het schrijven van de officiële tekst van de cao. Die verschijnt zo snel mogelijk. De nieuwe CAO loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.

Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3,8% verhoogd. Daarnaast wordt in juli 2016 een eenmalige uitkering naar rato verstrekt die overeenkomt met het extra loon dat werknemers hadden gekregen als ware aan hen een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016 toegekend. Met andere woorden: er wordt in juli 2016 in één keer een bedrag uitgekeerd, dat gelijk staat aan een salarisverhoging van 3,8% over een periode van 6 maanden. Deze eenmalige uitkering wordt ook toegekend aan werknemers die in de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 uit dienst zijn getreden, voor de duur dat de werknemer bij de werkgever gedurende deze periode in dienst was.

Per 1 april 2017 wordt een eenmalige uitkering van € 500 naar rato van de werktijd betaald. De eerdere aangepaste salaristabellen met 1,25% loonsverhoging worden opgenomen in de cao. Hierdoor bedraagt structurele loonsverhoging in 2015 en 2016 samen 5,05%.

Meer informatie leest u hier.