Brief OCW inzake de Introductie van het lerarenregister

23 JUN ‘17
Bron: OHM

Vorige week hebben alle PO en VO-instellingen een brief van OCW ontvangen, gedateerd 12 juni 2017, inzake de Introductie van het lerarenregister. Daarin wordt u verteld dat u als schoolbestuur gegevens moet gaan aanleveren voor het lerarenregister en OCW waarschuwt alvast dat dit uw instelling tijd gaat kosten. U hoeft echter in deze fase daarvoor niets te doen omdat wij dat voor u kunnen regelen. Inmiddels hebben we samen met Raet het technische deel van het aanleveren van gegevens voorbereid.

We gaan er van uit dat alle aangesloten schoolbesturen er voor kiezen om de gegevens, voor zover in het salarissysteem opgenomen, ook langs die weg te laten aanleveren bij OCW.

OCW vraagt wel om de gegevens van de contactpersoon aan hun bekend te maken. Als u uw OHM-contactpersoon voor personeelszaken daarvoor opgeeft, nemen wij de aanlevering van de gegevens op ons.

We kunnen niet uitsluiten dat op een later moment gegevens worden opgevraagd die nog niet bij ons bekend zijn. In dat geval zullen we u om aanvullende gegevens vragen.

Vooralsnog is het opgeven van de contactpersoon aan OCW dus voldoende.