Beleidsbesluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

16 APR ‘20
Bron:
dienst: Financiële dienstverlening

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 14 april 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd dat de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis aanleiding geven voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen. Deze fiscale tegemoetkomingen worden geformaliseerd in een beleidsbesluit ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’. Hieronder voor de loonheffingen de belangrijkste wijziging.

Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter, zoals woon-werkverkeer, bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Omdat dit gezien de bijzondere omstandigheden niet doelmatig en ongewenst wordt geacht, wordt goedgekeurd dat een werkgever gedurende de werking van het besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen hoeft te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is. Dit is derhalve een beleidskeuze ook voor de periode na afloop van de 6 weken (na 30 april).