Belastingdienst controleert inzet zzp’ers

4 APR ‘19
Bron: OHM

Bij de loonheffingscontroles die worden uitgevoerd door de Belastingdienst wordt bekeken of er mogelijk sprake is van een fictief dienstverband bij ingehuurde zzp’ers. Als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een arbeidsrelatie, dan is de opdrachtgever (werkgever) verplicht loonheffingen in te houden op betalingen aan de opdrachtnemer (zzp’er).

Waar let de Belastingdienst op?

  • Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, terwijl hier op basis van de gebruikte overeenkomst geen sprake van zou zijn?
  • Verrichten zzp’ers dezelfde werkzaamheden en op dezelfde wijze als eigen werknemers?
  • Is er sprake van kernactiviteiten: betreffen de werkzaamheden die de ZZP-er uitvoert een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering?
  • Is er geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk?
  • Heeft de zzp’er de mogelijkheid om zelfstandig zijn werk in te delen?
  • Is de duur van de arbeidsrelatie dusdanig lang dat het werk van de zzp’er lijkt te zijn ingebed in de organisatie?
  • Wordt er niet conform de modelovereenkomst gewerkt?

Voor meer informatie klik hier.