Artikel 6.12 CAO PO

3 JUL ‘15
Bron: OHM

Per 1 augustus 2015 komt artikel 6.12 CAO PO te vervallen. Kan werkgever in verband met het vervallen van dit artikel eigen beleid opstellen over de ingangsdatum en einddatum van dienstverbanden?

Het is aan de werkgever om te bepalen wat de ingangsdatum wordt van een dienstverband: 1 augustus of de eerste schooldag. U kunt hier beleid op maken in overleg met de PMR. Bijvoorbeeld tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op vast gaan in op 1 augustus en andere tijdelijke dienstverbanden op de eerste schooldag.

In dit beleid kunt u ook het ontslag op eigen verzoek bij einde van het schooljaar regelen. Dit ontslag ging op grond van artikel 6.12, lid 7 in op 1 augustus. Een werknemer kan nu verzoeken om ontslag per 1 september. U kunt een werknemer verplichten ontslag per 1 augustus aan te vragen als u dat als beleid bent overeengekomen met de PMR. U kunt dit bijvoorbeeld als volgt formuleren: De in vaste dienst benoemde leraar, die in verband met ontslag zijn werkzaamheden na de zomervakantie niet voortzet, heeft aanspraak op bezoldiging uiterlijk tot en met de laatste dag van het schooljaar, dus tot uiterlijk 1 augustus.

Als er geen beleid is ten aanzien van dit punt, staat het de werknemer vrij ontslag te verzoeken per 1 september. Dit betekent wel dat men dan te veel vakantieverlof heeft genoten. Een schooljaar loopt namelijk van 1 augustus tot en met 31 juli. De werkgever kan wanneer er beleid is opgesteld het teveel genoten vakantieverlof verrekenen met het salaris. Voorwaarde is wel dat de werknemer hierover van te voren op de hoogte is gesteld. Het advies is om ook dit punt vast te leggen in beleid in overleg met de PMR