Archief

Verzelfstandiging OHM

bron: OHM

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Personele dienstverlening

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Reglement Participatiefonds schooljaar 2019-2020 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

AVG-afdeling weer op volle sterkte

bron: OHM dienst: AVG-ondersteuning

Subsidie vrijroosteren leraren

bron: OHM

eHerkenning en UWV werkgeversportaal

bron: OHM

Salaristabellen PO per 1 juli bijgesteld

bron: POraad

Overleg CAO PO afgebroken

bron: OHM