Archief

Begrotingsronde 2022, een ingewikkelde zaak?

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

Tweede ronde subsidieregeling ventilatie

bron: Klantennieuws

Maak kans op de BRAVO-Bestuursbokaal 2021

bron: Klantennieuws dienst: Financiële dienstverlening

Publicatie definitieve regeling van de bekostiging PO

bron: Ministerie van OCW

Premiewijziging Participatiefonds

bron: Klantennieuws

Melding ziek uit dienst

bron: Klantennieuws

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

bron: Klantennieuws

Handreiking inzet tijdelijk personeel

bron: Klantennieuws

Vaste reiskostenvergoedingen

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

Youforce nieuwe inloggen verplicht per 1 juli 2021

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening