Archief

BTW voor digitaal leermateriaal waarschijnlijk naar 9 procent

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Vrijstelling instroomtoets bij aanname uitkeringsgerechtigde

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Verzelfstandiging OHM

bron: OHM

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Personele dienstverlening

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

bron: POraad dienst: Personele dienstverlening

Reglement Participatiefonds schooljaar 2019-2020 vastgesteld

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

AVG-afdeling weer op volle sterkte

bron: OHM dienst: AVG-ondersteuning

Subsidie vrijroosteren leraren

bron: OHM