Archief

Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021

bron: Klantennieuws dienst: Personele dienstverlening

Vaste reiskostenvergoedingen

bron: Klantennieuws dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Zakelijke verhuizing OHM

bron: OHM

Premieverhoging van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen noodzakelijk

bron: Klantennieuws dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

bron: Ministerie van OCW dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

Vereenvoudiging bekostiging VO

bron: Ministerie van OCW dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

Verlengde cao PO ondertekend

bron: POraad dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

OHM werkt mee aan OCW pilot ‘inkorten bestuursverslag’

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

Aanpassing van de grenswaarde negatieve rente bij de ABN AMRO

bron: dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening

OHM heeft rekentool voor het bepalen van signaleringswaarde voor bovenmatige reserves bij onderwijsinstellingen

bron: OHM dienst: Bestuursondersteuning dienst: Financiële dienstverlening