Archief

Kantoor OHM gesloten met feestdagen

bron: OHM

Nieuwe collega afdeling Huisvesting & Onderhoud

bron: OHM dienst: Huisvesting en Onderhoud

Vergoeding eerste ziektedag vervanger zonder lesbevoegdheid

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Lerarenbeurs kan worden aangevraagd

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Wet Banenafspraak en quotumheffing

bron: OHM

Aanspreekpunt rechtspositie: Jacqueline Pötgens

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Aanvragen lerarenbeurs

bron: OHM