Arboverklaring Vervangingsfonds

31 MEI ‘18
Bron: OHM

Als een medewerker in dienst van een schoolbestuur langer dan zes weken afwezig is door ziekte, en de werkgever heeft een verzekering bij het Vervangingsfonds lopen, dan moet een verklaring van een arbo-arts naar het Vervangingsfonds worden gestuurd. De werkgever hoeft hiervoor niet zelf het initiatief te nemen, het Vervangingsfonds zal hierom vragen. Volgens de richtlijnen van de nieuwe privacywetgeving (AVG) mogen alleen de noodzakelijke gegevens op die verklaring worden ingevuld. Om te voldoen aan de AVG heeft het Vervangingsfonds een standaard ‘Arboverklaring ten behoeve van het Vervangingsfonds’ opgesteld. Alle betreffende schoolbesturen zijn hierover schriftelijk geïnformeerd (met als bijlage 1. de standaardverklaring en 2. een voorbeeldbrief die schoolbesturen kunnen gebruiken om de eigen bedrijfsarts of arbodienst te informeren.) Voor werkgevers die Casemanagement afnemen, zal OHM uiteraard zorgdragen dat de juiste Arboverklaring wordt gebruikt.

De nieuwe standaard arboverklaring is nu digitaal in te vullen en te vinden op de OHM-website onder ‘klantomgeving’