'Arbeidsovereenkomst' in plaats van 'akte van benoeming'

12 DEC ‘19
Bron: OHM

Vanaf 1 januari 2020 zal OHM 'arbeidsovereenkomst' in plaats van 'akte van benoeming / aanstelling' vermelden boven de desbetreffende documenten. Daarnaast zal, daar waar dat nu nog niet het geval is, ook een incorporatiebeding worden toegevoegd: 'op dit dienstverband is de vigerende CAO primair onderwijs / voortgezet onderwijs van toepassing inclusief alle aanvullingen en wijzigingen die de CAO PO / VO ondergaat'. Hiermee volgt OHM de richtlijnen uit de gewijzigde wetgeving en sluiten we aan op de CAO’s.