ABP en OHM gaan pensioenworkshops introduceren

20 APR ‘20
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

(Vanwege de coronacrisis zijn de pensioenworkshops voor nu uitgesteld tot aan 2021)

Vorige week werd bekend dat het ABP de individuele spreekuren op de locatie van OHM zal beëindigen. Inmiddels zijn er voor de algemene vragen, voldoende alternatieven waar medewerkers terecht kunnen. Voor specifieke gevallen wordt er een alternatief geboden.

OHM heeft de afgelopen jaren de medewerkers van de aangesloten schoolbesturen de mogelijkheid van een pensioengesprek met een pensioenvoorlichter van ABP geboden.
Van deze spreekuren is veel en dankbaar gebruik gemaakt. Door de grotere vraag en beperkte capaciteit van de pensioenvoorlichters ontstonden er steeds langere wachttijden en konden meer dringende situaties niet snel besproken worden. Daarnaast heeft het ABP de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar dienstverlening waardoor er alternatieven kunnen worden aangereikt voor de oriënterende vragen van medewerkers:
- De website van het ABP met instructie- en voorlichtingsfilmpjes en de reglementen;
- De helpdesk van het ABP voor uw vragen

Uw Pensioenoverzicht kunt u inzien via:
- MijnABP
- Mijn pensioenoverzicht

Om de medewerkers toch van dienst te blijven met ondersteuning, hebben ABP en OHM besloten om pensioenworkshops te gaan organiseren om een alternatief te bieden voor het vervallen van de algemene individuele spreekuren. Deze workshops helpen de medewerkers, na de oriëntatiefase, meer inzicht in de persoonlijke situatie te geven aan de hand van een eigen case. Een medewerker van het ABP helpt met eventuele vraagstukken waar nog mee wordt geworsteld. Deze workshop wordt gehouden voor 8-12 personen.

Indien er na de workshop nog steeds vragen bij de medewerker leven kan er alsnog worden besloten tot een individueel spreekuur waarbij de laatste openstaande vragen worden beantwoord.

Zodra de data bekend zijn zullen wij hier melding van maken op de website. Werknemers kunnen zich dan opgeven voor een workshop.
De verwachting is dat de eerste workshop (mits de crisis het toelaat) in september plaats zal vinden.