Aanspreekpunt rechtspositie: Jacqueline Pötgens

21 MEI ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

Paul Hennings is met pensioen. Jacqueline Pötgens is vanaf nu aanspreekpunt voor de klanten m.b.t. complexere vragen over rechtspositie, CAO en de formatie. Klanten die bij OHM het Pluspakket Personele Zaken afnemen en vragen hebben die het takenpakket van de standaard personeels- en salarisadministratie overstijgen, kunnen contact opnemen met Jacqueline via 071-5166662 of jpotgens@ohm.nl.